PERTUALANGAN ….
HIDUP ADALAH PERTUALANGAN ,
DMANA SETIAP MANUSIA MASIH MENCARI JATI DIRI
TERKADANG KITA MERASA BERBDA
,,..
DISINI KITA MERASA PALING KUAT DAN HEBAT ,
JIKA KITA PINTAR MEMBAWA DIRI BAHAGIA YG KITA DAPAT MELAIN KAN KITA BODOH SENGSARA MENUNGGU …

AN TOBAT EMNG MUDAH ,AKAN TETAPI JIKA MENERAPKAN COBAAN SELALU ADA DAN TERKADANG BERAT

puisi dibuat oleh

PUTU ARDANA YBK

Denpasar

Iklan